Webbkurs: Stresshantering - lär känna din stress och dina varningssignaler by Victoria Särvegård

Webbkurs: Stresshantering - lär känna din stress och dina varningssignaler

Vad ingår?

Video Icon 4 videoklipp File Icon 6 filer Text Icon 3 textfiler

Innehåll

Kursöversikt
Kursens innehåll
Utbildningsmaterial
Så vet du om du är ohälsosamt stressad eller ligger i riskzonen för utmattningssyndrom
Video: Lär känna & inventera din stress
19 min
Reflektions- och övningsbok: Lär känna och inventera din stress
700 KB
Video: Hur talar kroppen till dig?
17 min
Reflektions- och övningsbok: Hur talar kroppen till dig?
800 KB
Dessa stressymtom hade jag i början av min utmattning
Video: Ditt unika stresspråk
15 min
Reflektions- och övningsbok: Ditt unika stresspråk
300 KB
Verktyg: Sårbarhetskollen - så känner du in din dagsform och lyssnar inåt
500 KB
Återhämtningsövning - andas i fyrkant
700 KB
Video: övning - andas i fyrkant
4 min
Återhämtningskalender
500 KB